Coach

De ‘C’ in de bedrijfsnaam staat voor Coaching.

Vaak wordt coaching gezien als de laatste strohalm om aan een ontslag te ontkomen. Of coaching wordt gezien om gaten te dichten die de leiding laat vallen. Dit is absoluut niet zo. Coaching is voor winnaars om naar een hoge niveau te komen en houdt zich bezig met de plannen voor de toekomst.

In het coachingstrajecten staat het ontdekken en ontwikkelen van talenten centraal. Vertrouwen, integriteit, luisteren maar ook humor zijn de sleutelwoorden om het unieke van elk mens te achterhalen.

Coaching doen ik op basis van het GROW-model, ondersteund door diverse andere coachinstrumenten zoals de DISC Persolog, het model van Bateson, kernkwadranten van Ofman en diverse andere coachinstrumenten.

Ik heb een post-HBO leergang Professioneel Coachen gevolgd en sta ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches. (NOBCO)

“NOBCO coaches zijn vakspecialisten, hebben zich gecommitteerd aan de NOBCO beroepscode en investeren in de verdere professionalisering van het coachvak”

Verder ben ik gecertificeerd trainer in het geven van DISC trainingen en het afnemen van een DISC persoonlijkheidsprofiel, gedragsprofiel en functieprofiel.

 

 

 

Coaching is een van de hoogste idealen die een mens kan hebben. Het is gericht op prestaties en is geen therapie.