Onderwijs coach

Onderwijscoaching is het proces waarin docenten voorwaarts worden geholpen en ondersteund in:

  • het onderzoeken van hun huidige situatie
  • het verkennen van nieuwe mogelijkheden
  • het stellen van doelen
  • het ondernemen van actie om deze doelen te bereiken
  • het wegnemen van interne weerstand om het eigen gedrag te veranderen

Onderwijscoaching is daardoor gericht op het versterken van de mogelijkheden van de docent in de onderwijsomgeving. De docent moet in staat zijn om de uitdagingen nu en in de toekomst aan te gaan. Coaching is ondersteunend, en ook taakgericht. De doelen van de school en van het onderwijsproces worden gekoppeld aan de eigen ontwikkeling. Als effect van de onderwijscoaching moeten de docent, de school en – uiteindelijk – de leerling er beter van worden!